Skip Navigation Links
דף הבית
אודותינו
תוכניות
חומרי לימוד
ספרים
וידאו ומולטימדיה
אלבום תמונות
תרומות ומלגות
צור קשר

     
 

 

   

ונשמרתם

משחק זה עוסק בכללי זהירות שונים גם על פי המקורות.

 

 

ודברת בם

משחק זה עוסק במצוות כיבוד אב ואם ובטיפוח יחסים חמים בין הורים וילדיהם גם במצבי קונפליקט.כולל דף מקורות להלכות כיבוד הורים.

 

   

משחק הסידור

משחק רביעיות אשר בעזרתו נהנים הילדים ללמוד על תוכן הסידור וקדושתו, על הברכות והתפלות השונות.מתאים להפעלה גם במסיבת הסידור.

 

     

דרכי נעם

משחק זיכרון בנושא מידות טובות.כולל דף מקורות תורני ופעילות המשך לבית.

   

אני יצאתי ממצרים

בהגדה מיוחדת זו, משבצים הילדים תצלומים של פניהם ופני הוריהם באיורים המספרים את סיפור יציאת מצרים. הם כותבים עם ההורים על תחושותיהם כפירוש אישי להגדה.

 

פיקניק ושננתם לבניך

הוראות ל"הפנינג" בחיק הטבע אשר בו קשר האהבה בין הורים וילדיהם מתעצם כשהם רצים, מטפסים, חושבים, יוצרים ולומדים... וחווים את ה"ביחד". 

 

אהבת ישראל

משחק וסיפור חסידי המטפח "אמפטיה" בין הורים וילדיהם.

 

לפרטים והזמנות: בית המלמדים 02-6520427  hamelamdim@hamelamdim.org.il