Skip Navigation Links

הרב אברהם שפירא זצ"ל

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב דב ליאור שליט"א

הרב יעקב אריאל שליט"א (מכתב זה נמסר לנו בעקבות הספר "אורות בשביל הארץ" אך אמר לנו הרב שהדברים נכונים גם לגבי משניות בשת"ף)

 

לפרטים והזמנות: בית המלמדים 02-6520427  hamelamdim@hamelamdim.org.il